شناسه خبر : 14627

اختصاصی چابک آنلاین؛

در میانه هفته معاملات بورس و فرابورس تهران، شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر دربورس به نماد  بانک کارآفرین با کاهش ۴.۰۱ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به بانک صادرات ایران بود که  ۲.۱۴ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر درفرابورس به نماد بانک گردشگری با کاهش ۱.۹۷ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به بانک سرمایه بود که ۰.۱۲ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری به بانک سینا با افزایش ۴.۷۶ درصد رسید وکمترین رشد هم از آن بانک تجارت با افزایش ۲ درصد شد.

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری در بازار فرابورس به بانک شهر با افزایش ۱.۹۲ درصد اختصاص یافت.

در روز جاری از میان ۱۶ بانک و موسسه فعال در بورس و فرابورس تهران،نماد ۱۱ بانک و موسسه اعتباری قرمز پوش و ۵ بانک سبزپوش شد‌.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای