شناسه خبر : 14611

اختصاصی چابک آنلاین؛

در دومین روز هفته معاملات بورس و فرابورس تهران، شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر دربورس به نماد  بانک کارآفرین با کاهش ۴.۲ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به بانک اقتصاد نوین بود که  ۱.۳۹ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر درفرابورس به نماد بانک شهر با کاهش ۲.۷۸ درصد اختصاص یافت.

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری به بانک سینا با افزایش ۵ درصد رسید وکمترین رشد هم از آن بانک ملت با افزایش ۰.۹۵ درصد شد.

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری در بازار فرابورس به بانک سامان با افزایش ۲.۳۴ درصد اختصاص یافت وکمترین رشد هم از آن موسسه اعتباری ملل با افزایش ۰.۲۱ درصد شد.

حجم خریدو فروش بانک پارسیان در روز جاری برابر بوده است.

در روز جاری از میان ۱۵ بانک و موسسه فعال در بورس و فرابورس تهران،نماد ۵ بانک و موسسه اعتباری قرمز پوش و ۹ بانک سبزپوش شد‌.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای