شناسه خبر : 14502

اختصاصی چابک آنلاین؛

در اولین روز هفته معاملات بورس و فرابورس تهران ، شاهد رشد چشمگیر شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر دربورس به نماد پست بانک ایران با کاهش ۱.۰۵ درصد اختصاص یافت.

بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر درفرابورس به نماد بانک گردشگری با کاهش ۲.۸۹ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به موسسه اعتباری ملل بود که ۰.۳۴ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری در بازار بورس به بانک سینا با افزایش ۴.۹۹ درصد اختصاص یافت وکمترین رشد هم از آن بانک خاورمیانه با افزایش ۲.۹۷ درصد شد.

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری در بازار فرابورس به بانک سامان با افزایش ۱.۶۵ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن بانک ایران زمین با افزایش ۰.۵۹ درصد شد.

در روز جاری از میان ۱۵ بانک و موسسه فعال در بورس و فرابورس تهران،نماد ۴ بانک و موسسه اعتباری قرمز پوش و نماد ۱۱ بانک و موسسه اعتباری سبزپوش شد‌.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای