شناسه خبر : 14477

اختصاصی چابک آنلاین؛

در آخرین روز کاری هفته معاملات بورس و فرابورس تهران ، شاهد رشد چشمگیر شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر دربورس به نماد پست بانک ایران با کاهش ۴.۹۹ درصد اختصاص یافت.

بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر درفرابورس به نماد بانک سرمایه با کاهش ۲.۳۴ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به بانک شهر بود که ۰.۲۲ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری در بازار بورس به بانک تجارت با افزایش ۴.۹۶ درصد اختصاص یافت وکمترین رشد هم از آن بانک کارآفرین با افزایش ۰.۳۲ درصد شد.

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری در بازار فرابورس به موسسه اعتباری ملل با افزایش ۴.۴۳ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن بانک سامان با افزایش ۱.۱۱ درصد شد.

در روز جاری از میان ۱۵ بانک و موسسه فعال در بورس و فرابورس تهران،نماد ۳ بانک و موسسه اعتباری قرمز پوش و نماد ۱۲ بانک و موسسه اعتباری سبزپوش شد‌.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای