شناسه خبر : 14431

اختصاصی چابک آنلاین؛

در میانه هفته معاملات بورس و فرابورس تهران ، شاهد افت چشمگیر شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر دربورس به نماد بانک اقتصاد نوین با کاهش ۴.۸۸ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به بانک پاسارگاد بود که ۰.۹۸ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر درفرابورس به نماد موسسه اعتباری ملل با کاهش ۴.۹۶ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به بانک سرمایه بود که ۰.۱ درصد ریخت.

در روز جاری از میان ۱۳ بانک و موسسه فعال در بورس و فرابورس تهران،نماد ۱۳ بانک و موسسه اعتباری قرمز پوش بود.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای