شناسه خبر : 14407

اختصاصی چابک آنلاین؛

در اولین روز هفته معاملات بورس و فرابورس تهران ، شاهد افت چشمگیر شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر دربورس به نماد بانک صادرات ایران با کاهش ۴.۸۶ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به بانک پاسارگاد بود که ۰.۹۷ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر درفرابورس به نماد بانک سامان با کاهش ۲.۹۶ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به بانک سرمایه بود که ۰.۱۹ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری در بازار بورس به بانک کارآفرین با افزایش ۰.۳درصد اختصاص یافت.

در روز جاری از میان ۱۳ بانک و موسسه فعال در بورس و فرابورس تهران،نماد ۱۲ بانک و موسسه اعتباری قرمز پوش و نماد ۱ بانک و موسسه اعتباری سبز پوش شد‌.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای