شناسه خبر : 14383

اختصاصی چابک آنلاین؛

در آخرین روز کاری هفته معاملات بورس و فرابورس تهران ، شاهد افت چشمگیر شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر دربورس به نماد بانک صادرات ایران با کاهش ۵ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به بانک خاورمیانه بود که ۱.۷۷ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر درفرابورس به نماد بانک سامان با کاهش ۲.۹۵ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به موسسه اعتباری ملل بود که ۰.۳۵ درصد ریخت.

در روز جاری از میان ۱۴ بانک و موسسه فعال در بورس و فرابورس تهران،نماد ۱۴بانک و موسسه اعتباری قرمز پوش شد‌.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای