شناسه خبر : 14368

اختصاصی چابک آنلاین؛

در چهارمین روز هفته معاملات بورس و فرابورس تهران ، شاهد افت شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر دربورس به نماد بانک پارسیان با کاهش ۴.۹۴ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به بانک پاسارگاد بود که ۰.۴۲ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر درفرابورس به نماد بانک سامان با کاهش ۲.۹۵ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به بانک سرمایه بود که ۰.۱۷ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری در بازار بورس به بانک خاورمیانه با افزایش ۱.۷۱ درصد اختصاص یافت.

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری در بازار فرابورس به بانک ایران زمین با افزایش ۳.۹۳ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن بانک شهر با افزایش ۳.۶۸ درصد شد.

در روز جاری از میان ۱۵ بانک و موسسه فعال در بورس و فرابورس تهران،نماد ۱۲ بانک و موسسه اعتباری قرمز پوش و نماد ۳ بانک و موسسه اعتباری سبزپوش شد‌.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای