شناسه خبر : 14359

اختصاصی چابک آنلاین؛

در دومین روز هفته معاملات بورس و فرابورس تهران ، شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر دربورس به نماد بانک کارآفرین با کاهش ۴.۵۸ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به بانک تجارت بود که ۰.۳۴ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر درفرابورس به نماد بانک گردشگری با کاهش ۲.۸۲ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به موسسه اعتباری ملل بود که ۰.۱۴ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری در بازار بورس به  پست بانک ایران با افزایش ۴.۹۷ درصد اختصاص یافت وکمترین رشد هم از آن بانک پاسارگاد با افزایش ۱.۵۵ درصد شد.

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری در بازار فرابورس به بانک شهر با افزایش ۲.۸۷ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن بانک ایران زمین با افزایش ۲ درصد شد.

در روز جاری از میان ۱۶ بانک و موسسه فعال در بورس و فرابورس تهران،نماد ۱۱ بانک و موسسه اعتباری قرمز پوش و نماد ۵ بانک و موسسه اعتباری سبزپوش شد‌.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای