شناسه خبر : 14344

اختصاصی چابک آنلاین؛

در دومین روز هفته معاملات بورس و فرابورس تهران ، شاهد رشد چشمگیر شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر درفرابورس به نماد بانک دی با کاهش ۵ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به بانک گردشگری بود که ۱.۶۸ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری در بازار بورس به  بانک سینا با افزایش ۷.۰۲ درصد اختصاص یافت وکمترین رشد هم از آن بانک ملت با افزایش ۰.۴۶ درصد شد.

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری در بازار فرابورس به موسسه اعتباری ملل با افزایش ۳.۷۲ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن بانک سامان با افزایش ۱.۰۴ درصد شد.

در روز جاری از میان ۱۷ بانک و موسسه فعال در بورس و فرابورس تهران،نماد ۳ بانک و موسسه اعتباری قرمز پوش و نماد ۱۴ بانک و موسسه اعتباری سبزپوش شد‌.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای