شناسه خبر : 14067

اختصاصی چابک آنلاین؛

در آخرین روز کاری هفته معاملات بورس و فرابورس تهران ، شاهد رشد اندک شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر دربورس به نماد بانک سینا با کاهش ۴.۹ درصد اختصاص یافت وکمترین ریزش هم متعلق به بانک ملت بود که ۱.۳۹ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر درفرابورس به نماد بانک دی با کاهش ۴.۸۶ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به بانک گردشگری بود که ۱.۹۷ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری در بازار فرابورس به بانک آینده با افزایش ۶.۵ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن موسسه اعتباری ملل با افزایش ۰.۱ درصد شد.

در روز جاری از میان ۱۸ بانک و موسسه فعال در بورس و فرابورس تهران،نماد ۱۴ بانک و موسسه اعتباری قرمز پوش و نماد۴ بانک و موسسه اعتباری سبزپوش شد‌.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای