شناسه خبر : 14055

اختصاصی چابک آنلاین؛

در چهارمین روز هفته معاملات بورس و فرابورس تهران ، شاهد کاهش چشمگیر شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر دربورس به نماد بانک سینا با کاهش ۴.۹۷ درصد اختصاص یافت وکمترین ریزش هم متعلق به بانک پاسارگاد بود که ۱.۰۵ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر درفرابورس به نماد بانک دی با کاهش ۵ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به بانک سرمایه بود که ۰.۸ درصد ریخت.

در روز جاری از میان ۱۷ بانک و موسسه فعال در بورس و فرابورس تهران،نماد ۱۷بانک و موسسه اعتباری قرمز پوش شد‌.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای