شناسه خبر : 14042

اختصاصی چابک آنلاین؛

در میانه هفته معاملات بورس و فرابورس تهران ، شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر دربورس به نماد بانک سینا با کاهش ۳.۷۹ درصد اختصاص یافت وکمترین ریزش هم متعلق به بانک خاورمیانه بود که ۱.۶۵ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر درفرابورس به نماد بانک دی با کاهش ۲.۵۸ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به بانک گردشگری بود که ۱.۱ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری در بازاربورس به بانک پارسیان با افزایش ۲.۱۴ درصد اختصاص یافت وکمترین رشد هم از آن بانک پاسارگاد با افزایش ۰.۵۷ درصد شد.

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری در بازار فرابورس به بانک سامان با افزایش ۲.۹۶ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن بانک سرمایه با افزایش ۰.۱۵ درصد شد.

حجم خرید و فروش بانک صادرات ایران در روز جاری برابر بود.

در روز جاری از میان ۱۶ بانک و موسسه فعال در بورس و فرابورس تهران،نماد ۶ بانک و موسسه اعتباری سبز پوش و نماد ۹ بانک و موسسه اعتباری قرمز پوش شد‌.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای