شناسه خبر : 14003

اختصاصی چابک آنلاین؛

در اولین روز هفته معاملات بورس و فرابورس تهران، شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر دربورس به نماد بانک تجارت با کاهش ۲.۷۹ درصد اختصاص یافت وکمترین ریزش هم متعلق به پست بانک ایران بود که ۱.۵ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر درفرابورس به نماد به موسسه اعتباری ملل با کاهش ۳.۱۵ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به بانک گردشگری بود که ۲.۳۹ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری در بازاربورس به بانک پارسیان با افزایش ۴.۹۴ درصد اختصاص یافت وکمترین رشد هم از آن بانک ملت با افزایش ۰.۳۸ درصد شد.

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری در بازار فرابورس به بانک دی با افزایش ۴.۳۵ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن بانک سرمایه با افزایش ۳ درصد شد.

در روز جاری از میان ۱۶ بانک و موسسه فعال در بورس و فرابورس تهران،نماد ۱۰ بانک و موسسه اعتباری سبز پوش و نماد ۶ بانک و موسسه اعتباری قرمز پوش شد‌.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای