شناسه خبر : 13980

اختصاصی چابک آنلاین؛

در چهارمین روز هفته معاملات بورس و فرابورس تهران ، شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر دربورس به نماد بانک اقتصادنوین با کاهش ۲.۰۳ درصد اختصاص یافت وکمترین ریزش هم متعلق به بانک تجارت بود که ۰.۲۵ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر درفرابورس به نماد بانک سرمایه با کاهش ۴.۳۷ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به بانک شهر بود که ۳.۱۹ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری در بازاربورس به بانک صادرات ایران با افزایش ۴.۲۹درصد اختصاص یافت وکمترین رشد هم از آن بانک خاورمیانه با افزایش  ۰.۱۹ درصد شد.

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری در بازار فرابورس به موسسه اعتباری ملل با افزایش ۴.۹۹درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن بانک ایران زمین با افزایش ۱.۹۱ درصد شد.

حجم خرید و فروش بانک پاسارگاد در روز جاری یکسان بود.

در روز جاری از میان ۱۶ بانک و موسسه فعال در بورس و فرابورس تهران،نماد ۸ بانک و موسسه اعتباری سبز پوش و نماد ۷ بانک و موسسه اعتباری قرمز پوش شد‌.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای