شناسه خبر : 13967

اختصاصی چابک آنلاین؛

در میانه هفته معاملات بورس و فرابورس تهران، شاهد افت اندک شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی،بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر دربورس به نماد بانک پارسیان با کاهش ۱.۳۴ درصد اختصاص یافت وکمترین ریزش هم متعلق به بانک خاورمیانه بود که ۱.۰۱ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر درفرابورس به نماد بانک شهر با کاهش ۳.۵۹ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به بانک ایران زمین بود که ۱.۷۱ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری در بازاربورس به بانک سینا با افزایش ۴.۷۲ درصد اختصاص یافت وکمترین رشد هم از آن بانک های اقتصادنوین و پاسارگاد با افزایش ۰.۱۷ درصد شد.

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری در بازار فرابورس به بانک سامان با افزایش ۳ درصد اختصاص یافت.

حجم خرید و فروش بانک قرض الحسنه در روز جاری یکسان بود.

در روز جاری از میان ۱۶ بانک و موسسه فعال در بورس و فرابورس تهران،نماد ۹ بانک و موسسه اعتباری سبز پوش و نماد ۶ بانک و موسسه اعتباری قرمز پوش شد‌.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای