شناسه خبر : 13735

اختصاصی چابک آنلاین؛

در آخرین روز کاری هفته معاملات بورس و فرابورس تهران ، شاهد رشد چشمگیر شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری در بازار فرابورس به بانک شهر با کاهش ۰.۸ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم از آن بانک سرمایه بود که ۰.۱۸ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری در بازاربورس به بانک پارسیان با افزایش ۴.۹۷ درصد اختصاص یافت وکمترین رشد هم از آن بانک کارآفرین با افزایش ۰.۷۵ درصد شد.

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری در بازار فرا بورس به بانک گردشگری با افزایش ۱.۷۷ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن بانک قرض الحسنه رسالت با افزایش  ۰.۱۲ درصد شد.  

در روز جاری از میان ۱۶ بانک و موسسه فعال در بورس و فرابورس تهران،نماد ۱۳ بانک و موسسه اعتباری سبز پوش و نماد ۳ بانک و موسسه اعتباری قرمز پوش شد‌.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای