شناسه خبر : 13712

اختصاصی چابک آنلاین؛

در چهارمین روز هفته معاملات بورس و فرابورس تهران ، شاهد رشد چشمگیر شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری در بازار فرابورس به بانک آینده با کاهش ۲ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم از آن بانک سرمایه بود که ۰.۰۴ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری در بازاربورس به بانک سینا با افزایش ۴.۸۹ درصد اختصاص یافت وکمترین رشد هم از آن بانک کارآفرین با افزایش ۰.۵۱ درصد شد.

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری در بازار فرا بورس به بانک شهر با افزایش ۱.۹۹ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن بانک سامان با افزایش  ۱.۱۴ درصد شد.  

حجم خرید و فروش بانک قرض الحسنه رسالت در روز جاری برابر بود.

در روز جاری از میان ۱۶ بانک و موسسه فعال در بورس و فرابورس تهران،نماد ۱۲ بانک و موسسه اعتباری سبز پوش و نماد ۳ بانک و موسسه اعتباری قرمز پوش شد‌.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای