شناسه خبر : 13699

اختصاصی چابک آنلاین؛

در میانه هفته معاملات بورس و فرابورس تهران ، شاهد رشد چشمگیر شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری در بازار فرابورس به بانک آینده با کاهش ۲.۵۳ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم از آن بانک سرمایه بود که ۰.۰۵ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری در بازاربورس به پست بانک ایران با افزایش ۴.۸۲ درصد اختصاص یافت وکمترین رشد هم از آن بانک اقتصاد نوین با افزایش ۰.۸۴ درصد شد.

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری در بازار فرا بورس به بانک سامان با افزایش ۲.۹۷ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن موسسه اعتباری ملل با ۱.۰۹ درصد شد.  

حجم خرید و فروش بانک قرض الحسنه رسالت در روز جاری برابر بود.

در روز جاری از میان ۱۶ بانک و موسسه فعال در بورس و فرابورس تهران،نماد ۱۲ بانک و موسسه اعتباری سبز پوش و نماد ۳ بانک و موسسه اعتباری قرمز پوش شد‌.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای