شناسه خبر : 13681

اختصاصی چابک آنلاین؛

در دومین روز هفته معاملات بورس و فرابورس تهران ، شاهد رشد چشمگیر شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری در بازار بورس به بانک کارآفرین با کاهش ۱.۸ درصد اختصاص یافت.

بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری در بازار فرابورس به بانک شهر با کاهش ۳.۴۶ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم از آن بانک سرمایه بود که ۰.۰۹ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری در بازاربورس به پست بانک ایران با افزایش ۴.۹۷ درصد اختصاص یافت وکمترین رشد هم از آن بانک کارآفرین با افزایش ۱.۸۴ درصد شد.

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری در بازار فرا بورس به بانک اقتصاد نوین با افزایش ۱.۲۸ درصد اختصاص یافت.

در روز جاری از میان ۱۵ بانک و موسسه فعال در بورس و فرابورس تهران،نماد ۱۱ بانک و موسسه اعتباری سبز پوش و نماد ۴ بانک و موسسه اعتباری قرمز پوش شد‌.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای