شناسه خبر : 13643

اختصاصی چابک آنلاین؛

در آخرین روز کاری هفته معاملات بورس و فرابورس تهران ، شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری در بازار بورس به  بانک کارآفرین با کاهش ۳.۰۵ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم از آن بانک های خاورمیانه و سینا بود که ۰.۳۵ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری در بازار فرابورس به بانک شهر با کاهش ۱.۲۲ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم از آن بانک سرمایه بود که ۰.۰۱ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری در بازاربورس به پست بانک ایران با افزایش ۴.۶۱ درصد اختصاص یافت وکمترین رشد هم از آن بانک پاسارگاد با افزایش ۰.۸۳ درصد شد.

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری در بازار فرا بورس به بانک گردشگری با افزایش ۲.۲۶درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن بانک سامان با افزایش ۲.۱۶ درصد شد.

حجم خرید و فروش بانک های قرض الحسنه رسالت و پارسیان  در روز جاری برابر بود.

در روز جاری از میان ۱۵ بانک و موسسه فعال در بورس و فرابورس تهران،نماد ۶ بانک و موسسه اعتباری سبز پوش و نماد ۷ بانک و موسسه اعتباری قرمز پوش شد‌.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای