شناسه خبر : 13630

اختصاصی چابک آنلاین؛

در چهارمین روز هفته معاملات بورس و فرابورس تهران ، شاهد رشد اندک شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری در بازار بورس به  بانک پارسیان با کاهش ۳.۵۵ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم از آن بانک ملت بود که ۰.۴۷ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری در بازار فرابورس به بانک سامان با کاهش ۱.۷۲ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم از آن بانک سرمایه بود که ۰.۰۳ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری در بازاربورس به بانک اقتصاد نوین با افزایش ۴.۵۶ درصد اختصاص یافت وکمترین رشد هم از آن بانک پاسارگاد با افزایش ۰.۳۶ درصد شد.

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری در بازار فرا بورس به بانک گردشگری با افزایش ۱.۶۱ درصد اختصاص یافت .

حجم خرید و فروش بانک قرض الحسنه رسالت در روز جاری برابر بود.

در روز جاری از میان ۱۵ بانک و موسسه فعال در بورس و فرابورس تهران،نماد ۴ بانک و موسسه اعتباری سبز پوش و نماد ۱۰ بانک و موسسه اعتباری قرمز پوش شد‌.

 

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای