شناسه خبر : 13585

اختصاصی چابک آنلاین؛

دراولین روز هفته معاملات بورس و فرابورس تهران ، شاهد افت چشمگیر شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری در بازار بورس به پست بانک ایران با کاهش ۴.۴۴ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم از آن بانک خاورمیانه بود که ۱.۰۳ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری در بازار فرابورس به بانک دی با کاهش ۲.۸۶ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم از آن بانک سرمایه بود که ۰.۲۹ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری در بازار فرابورس به بانک قرض الحسنه رسالت با افزایش ۰.۰۵ درصد اختصاص یافت.

در روز جاری از میان ۱۶ بانک و موسسه فعال در بورس و فرابورس تهران، نماد ۱ بانک و موسسه اعتباری سبزپوش و نماد ۱۵ بانک و موسسه اعتباری قرمز پوش شد‌.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای