شناسه خبر : 13563

اختصاصی چابک آنلاین؛

در آخرین روز کاری هفته معاملات بورس و فرابورس تهران ، شاهد رشد اندک شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری در بازار بورس به بانک خاورمیانه با کاهش ۳.۵۸ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم از آن بانک اقتصاد نوین بود که ۰.۹۱ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری در بازار فرابورس به بانک آینده با کاهش ۳.۹۲ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم از آن بانک سرمایه بود که ۰.۰۶ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری در بازار بورس به بانک پاسارگاد با افزایش ۳.۷۸ درصد اختصاص یافت وکمترین رشد هم از آن بانک ملت با افزایش ۱.۶۸ درصد شد.

 حجم خرید و فروش بانک قرض الحسنه رسالت در روز جاری برابر بود.

در روز جاری از میان ۱۶ بانک و موسسه فعال در بورس و فرابورس تهران، نماد ۵ بانک و موسسه اعتباری سبزپوش و نماد ۱۰ بانک و موسسه اعتباری قرمز پوش شد‌.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای