شناسه خبر : 13226

اختصاصی چابک آنلاین؛

در چهارمین روزهفته معاملات بورس و فرابورس تهران ، شاهد رشد چشمگیر شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری در بازاربورس به بانک اقتصاد نوین با افزایش ۴.۸۷درصداختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن پست بانک ایران با افزایش ۲.۳۲ درصد شد.

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری در بازارفرابورس به بانک دی و موسسه اعتباری ملل با افزایش ۵ درصداختصاص یافت.

در روز جاری از میان ۱۱ بانک و موسسه فعال در بورس و فرابورس تهران، نماد ۱۱ بانک و موسسه اعتباری سبزپوش شد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای