شناسه خبر : 13202

اختصاصی چابک آنلاین؛

در میانه هفته معاملات بورس و فرابورس تهران ، شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری در بازار فرابورس به بانک صادرات ایران با کاهش ۴.۲۶ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم از آن بانک پاسارگاد بود که ۰.۵۱ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری در بازار فرابورس به بانک ایران زمین با کاهش ۲ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به موسسه اعتباری ملل بود که ۰.۰۴ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری در بازار بورس به پست بانک ایران باافزایش ۴.۷۷ درصداختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن بانک سینا با افزایش ۰.۱۸ درصد شد.

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری در بازارفرابورس به بانک آینده با افزایش ۴ درصداختصاص یافت  و کمترین رشد هم از آن بانک دی با افزایش ۱.۸۳ درصد شد.

بانک قرض الحسنه رسالت امروز را بدون هیچ معامله ای به پایان رساند.

در روز جاری از میان ۱۶ بانک و موسسه فعال در بورس و فرابورس تهران، نماد ۱۰ بانک و موسسه اعتباری سبزپوش و نماد ۵ بانک و موسسه اعتباری قرمز پوش شد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای