شناسه خبر : 13064

اختصاصی چابک آنلاین؛

در اولین روز هفته معاملات بورس و فرابورس تهران، شاهد افت چشمگیر شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری در بازار بورس به بانک سینا با کاهش  ۴.۱۴ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم از آن بانک خاورمیانه بود که ۱.۷۷ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری در بازار فرابورس به بانک سامان با کاهش ۲.۷۱ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به بانک ایران زمین بود که ۰.۰۴ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری در بازار بورس به بانک ملت باافزایش ۴.۱۹ درصداختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن بانک اقتصاد نوین با افزایش ۳.۹۹ درصد شد.

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری در بازارفرابورس به بانک دی با افزایش ۵ درصداختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن موسسه اعتباری ملل با افزایش ۰.۹ درصد شد.

حجم معاملات بانک قرض الحسنه رسالت در روز جاری برابر بود.

در روز جاری از میان ۱۶ بانک و موسسه فعال در بورس و فرابورس تهران، نماد ۴ بانک و موسسه اعتباری سبزپوش و نماد ۱۱ بانک و موسسه اعتباری قرمز پوش شد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای