شناسه خبر : 13044

اختصاصی چابک آنلاین؛

در آخرین روز کاری هفته معاملات بورس و فرابورس تهران ، شاهد رشد چشمگیر شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری در بازار بورس به بانک پارسیان با کاهش  ۲.۷۶ درصد اختصاص یافت.

بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری در بازار فرابورس به بانک ایران زمین با کاهش ۳.۸۷ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به بانک شهر بود که ۰.۰۵ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری در بازار بورس به بانک اقتصاد نوین باافزایش ۴.۶۷ درصداختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن پست بانک ایران با افزایش ۱.۰۴ درصد شد.

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری در بازارفرابورس به بانک گردشگری با افزایش ۵.۸۲ درصداختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن بانک دی با افزایش ۵ درصد شد.

حجم معاملات بانک قرض الحسنه رسالت در روز جاری برابر بود.

در روز جاری از میان ۱۶ بانک و موسسه فعال در بورس و فرابورس تهران، نماد ۹ بانک و موسسه اعتباری سبزپوش و نماد ۶ بانک و موسسه اعتباری قرمز پوش شد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای