شناسه خبر : 12976

اختصاصی چابک آنلاین؛

در اولین روز هفته معاملات بورس و فرابورس تهران ، شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری در بازار بورس به بانک  سینا با کاهش ۴.۸۸ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به بانک  پاسارگاد بود که ۰.۳۶ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری در بازار فرابورس به موسسه اعتباری ملل با کاهش ۳.۴۳درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به بانک شهر بود که ۰.۱۱ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری در بازاربورس به بانک صادرات ایران با افزایش ۴.۵۷ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن بانک اقتصادنوین بود که ۰.۲۳ درصد بوده است.

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری در بازارفرابورس به بانک دی با افزایش ۳.۵۶ درصداختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن بانک قرض الحسنه رسالت بود که ۰.۰۲ درصد بوده است.

در روز جاری از میان ۱۸ بانک و موسسه فعال در بورس و فرابورس تهران، نماد ۶ بانک و موسسه اعتباری سبزپوش و نماد ۱۲ بانک و موسسه اعتباری قرمز پوش شد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای