شناسه خبر : 12951

اختصاصی چابک آنلاین؛

در آخرین روز کاری هفته معاملات بورس و فرابورس تهران، شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری در بازار بورس به بانک پارسیان با کاهش ۳.۶۴ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به پست بانک ایران بود که ۰.۲۵ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری در بازار فرابورس به بانک سرمایه با کاهش ۱.۲۹ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به بانک گردشگری بود که ۰.۳۱ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری در بازاربورس به بانک صادرات ایران با افزایش ۴.۷۹ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن بانک ملت بود که ۱.۱۱ درصد بوده است.

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری در بازارفرابورس به بانک دی با افزایش ۳.۴۷ درصداختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن بانک ایران زمین بود که ۰.۱۴ درصد بوده است.

حجم معاملات بانک قرض الحسنه رسالت در روز جاری برابر بود.

در روز جاری از میان ۱۸ بانک و موسسه فعال در بورس و فرابورس تهران، نماد ۱۲ بانک و موسسه اعتباری سبزپوش و نماد ۵ بانک و موسسه اعتباری قرمز پوش شد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای