شناسه خبر : 12905

اختصاصی چابک آنلاین؛

در میانه هفته معاملات بورس و فرابورس تهران ، شاهد رشد شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری دربازار بورس به بانک پارسیان با کاهش ۸.۶۵ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به پست بانک ایران بود که ۲.۸۹ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری در بازار فرابورس به بانک دی با کاهش ۳.۹۳ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به بانک  سامان بود که ۰.۲۴ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری در بازاربورس به بانک صادرات ایران با افزایش ۴.۷ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن بانک کارآفرین بود که ۰.۵۵ درصد بوده است.

حجم معاملات بانک قرض الحسنه رسالت در روز جاری برابر بود.

در روز جاری از میان ۱۷ بانک و موسسه فعال در بورس و فرابورس تهران، نماد ۸ بانک و موسسه اعتباری سبزپوش و نماد ۸ بانک و موسسه اعتباری قرمز پوش شد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای