شناسه خبر : 12892

اختصاصی چابک آنلاین؛

در دومین روز هفته معاملات بورس و فرابورس تهران، شاهد افت شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری دربازار بورس به بانک سینا با کاهش ۴.۹ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به بانک پاسارگاد بود که ۰.۵۹ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری در بازار فرابورس به بانک سامان با کاهش ۴.۰۳ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به بانک سرمایه بود که ۰.۱۱ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری در بازاربورس به بانک کارآفرین با افزایش ۴.۴۵ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن بانک خاورمیانه بود که ۰.۲۸ درصد بوده است.

حجم معاملات بانک قرض الحسنه رسالت در روز جاری برابر بود.

در روز جاری از میان ۱۷ بانک و موسسه فعال در بورس و فرابورس تهران، نماد ۵ بانک و موسسه اعتباری سبزپوش و نماد ۱۱ بانک و موسسه اعتباری قرمز پوش شد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای