شناسه خبر : 12554

اختصاصی چابک آنلاین؛

در چهارمین روز هفته معاملات بورس و فرابورس تهران ، شاهد رشد چشمگیر شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری دربازار بورس به نماد پست بانک ایران با کاهش ۳.۲۷ درصد اختصاص یافت.

بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری دربازار فرا بورس به نماد بانک سرمایه با کاهش ۳ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به بانک گردشگری بود که ۰.۷۹ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بورس به نماد بانک پارسیان با افزایش ۴.۹۱ درصداختصاص یافت و کمترین رشد نیز به نماد بانک کارآفرین با افزایش ۰.۰۷ درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در فرابورس از آن نماد   موسسه اعتباری ملل با افزایش ۲.۹۹ درصد شد و کمترین رشد نیز به نماد بانک قرض الحسنه رسالت با افزایش ۰.۰۵ درصد رسید.

در روز جاری از میان ۱۶ بانک و موسسه فعال در بورس و فرابورس تهران، نماد ۱۳ بانک و موسسه اعتباری به رنگ سبز درآمد و نماد ۳ بانک و موسسه اعتباری قرمز پوش شد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای