شناسه خبر : 12539

اختصاصی چابک آنلاین؛

در میانه هفته معاملات بورس و فرابورس تهران، شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری دربازار بورس به نماد بانک تجارت با کاهش ۴.۰۸ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به بانک پاسارگاد بود که ۲.۴۵ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری دربازار فرا بورس به نماد بانک دی با کاهش ۵ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به بانک شهر بود که ۱.۵ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بورس به نماد بانک پارسیان با افزایش ۴.۷۶ درصداختصاص یافت و کمترین رشد نیز به نماد بانک صادرات با افزایش ۰.۵۵ درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در فرابورس از آن نماد   موسسه اعتباری ملل با افزایش ۴.۴۴ درصد شد و کمترین رشد نیز به نماد بانک آینده با افزایش ۱.۶۳ درصد رسید.

حجم خرید و فروش بانک قرض الحسنه رسالت در روز جاری برابر بود.

در روز جاری از میان ۱۷ بانک و موسسه فعال در بورس و فرابورس تهران، نماد  ۷ بانک و موسسه اعتباری به رنگ سبز درآمد و نماد ۹ بانک و موسسه اعتباری قرمز پوش شد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای