شناسه خبر : 12512

اختصاصی چابک آنلاین؛

در دومین روز هفته معاملات بورس و فرابورس تهران ، شاهد افت چشمگیر شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری دربازار بورس به نماد بانک تجارت با کاهش ۴.۹۹ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به پست بانک ایران بود که  ۱.۴۱ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری دربازار فرا بورس به نماد بانک دی با کاهش ۵ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به موسسه اعتباری ملل بود که ۱.۰۸ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در فرابورس از آن نماد   بانک آینده با افزایش ۴۷.۰۶ درصد شد و کمترین رشد هم از آن بانک گردشگری بود که ۱.۸۹ درصد بوده است.

حجم خرید و فروش بانک قرض الحسنه رسالت در روز جاری برابر بود.

در روز جاری از میان ۱۸ بانک و موسسه فعال در بورس و فرابورس تهران، نماد ۳ بانک و موسسه اعتباری به رنگ سبز درآمد و نماد ۱۴ بانک و موسسه اعتباری قرمز پوش شد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای