شناسه خبر : 12474

اختصاصی چابک آنلاین؛

در آخرین روز کاری هفته معاملات بورس و فرابورس تهران ، شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، زهرا نامداری، بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری دربازار بورس به نماد بانک پاسارگاد با کاهش ۲/۸۶ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به بانک صادرات ایران بود که ۰/۷۵  درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری دربازار فرابورس به نماد بانک سرمایه با کاهش ۲/۶۶ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به بانک دی بود که ۱/۴۷ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بورس به نماد بانک پارسیان با افزایش ۴/۸۵ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد نیز به نماد بانک خاورمیانه با افزایش۰/۷۲ درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در فرابورس از آن نماد موسسه اعتباری ملل با افزایش ۲/۷۵ درصد شد و کمترین رشد نیز به نماد بانک سامان با افزایش ۰/۲۶ درصد رسید.

حجم خرید و فروش بانک قرض الحسنه رسالت در روز جاری برابر بود.

در روز جاری از میان ۱۷ بانک و موسسه فعال در بورس و فرابورس تهران، نماد  ۸ بانک و موسسه اعتباری به رنگ سبز درآمد و نماد ۸ بانک و موسسه اعتباری قرمز پوش شد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای