شناسه خبر : 12459

اختصاصی چابک آنلاین؛

در چهارمین روز هفته معاملات بورس و فرابورس تهران ، شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری دربازار بورس به نماد بانک اقتصاد نوین با کاهش ۴.۹۹ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به بانک کارآفرین بود که ۱.۴۶  درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری دربازار فرا بورس به نماد موسسه اعتباری ملل با کاهش ۴.۴۹ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به بانک سرمایه بود که ۲.۹۹   درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بورس به نماد پست بانک ایران با افزایش ۴.۸۲ درصداختصاص یافت و کمترین رشد نیز به نماد بانک پارسیان با افزایش ۰.۱۹ درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در فرابورس از آن نماد   بانک ایران زمین با افزایش ۳.۹۹ درصد شد و کمترین رشد نیز به نماد بانک شهر با افزایش ۱.۹۹درصد رسید.

حجم خرید و فروش بانک قرض الحسنه رسالت در روز جاری برابر بود.

در روز جاری از میان ۱۷ بانک و موسسه فعال در بورس و فرابورس تهران، نماد  ۵ بانک و موسسه اعتباری به رنگ سبز درآمد و نماد ۱۱ بانک و موسسه اعتباری قرمز پوش شد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای