شناسه خبر : 12446

اختصاصی چابک آنلاین؛

در میانه هفته معاملات بورس و فرابورس تهران ، شاهد افت چشمگیر شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری دربازار بورس به نماد بانک کارآفرین با کاهش ۴.۸۸ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به بانک خاورمیانه بود که ۲.۹۸  درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بورس به نماد پست بانک ایران با افزایش ۵ درصداختصاص یافت و کمترین رشد نیز به نماد بانک سینابا افزایش ۱.۷۹ درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در فرابورس از آن نماد   بانک دی با افزایش ۴.۳۴ درصد شد و کمترین رشد نیز به نماد بانک قرض الحسنه رسالت با افزایش ۰.۰۲ درصد رسید.

در روز جاری از میان ۱۸ بانک و موسسه فعال در بورس و فرابورس تهران، نماد  ۱۲ بانک و موسسه اعتباری به رنگ سبز درآمد و نماد ۶ بانک و موسسه اعتباری قرمز پوش شد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای