شناسه خبر : 12425

اختصاصی چابک آنلاین؛

در دومین روز هفته معاملات بورس و فرابورس تهران ، شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری دربازار بورس به نماد بانک خاورمیانه با کاهش ۴.۲۱ درصد اختصاص یافت.

بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری دربازار فرا بورس به نماد بانک سامان با کاهش ۰.۱ درصد اختصاص یافت.

بیشترین رشد قیمت سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بورس به نماد بانک تجارت با افزایش ۱۰.۳۹  درصداختصاص یافت و کمترین رشد نیز به نماد بانک کارآفرین با افزایش ۱.۵۲ درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در فرابورس از آن نماد   بانک دی و موسسه اعتباری ملل با افزایش ۴.۹۹ درصد شد و کمترین رشد نیز به نماد بانک قرض الحسنه رسالت با افزایش ۰.۳۴ درصد رسید.

در روز جاری از میان ۱۷ بانک و موسسه فعال در بورس و فرابورس تهران، نماد  ۱۵ بانک و موسسه اعتباری به رنگ سبز درآمد و نماد ۲ بانک و موسسه اعتباری قرمز پوش شد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای