شناسه خبر : 12406

اختصاصی چابک آنلاین؛

در آخرین روز کاری هفته معاملات بورس و فرابورس تهران شاهد رشد چشمگیر شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین رشد قیمت سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بورس به نماد بانک پاسارگاد با افزایش ۴.۹۸ درصداختصاص یافت و کمترین رشد نیز به نماد بانک کارآفرین با افزایش ۰.۱۱ درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در فرابورس از آن نماد بانک سرمایه و موسسه اعتباری ملل با افزایش ۵ درصد شد و کمترین رشد نیز به نماد بانک قرض الحسنه رسالت با افزایش ۰.۳۲ درصد رسید.

در روز جاری از میان ۱۶ بانک و موسسه فعال در بورس و فرابورس تهران، نماد ۱۶ بانک و موسسه اعتباری به رنگ سبز درآمد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای