شناسه خبر : 12390

اختصاصی چابک آنلاین؛

در چهارمین روز هفته معاملات بورس و فرابورس تهران شاهد رشد شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری دربازار بورس به نماد بانک کارآفرین با کاهش ۴.۷۷ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به بانک صادرات ایران بود که ۳.۶۴ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بورس به نماد بانک خاورمیانه با افزایش ۵ درصداختصاص یافت و کمترین رشد نیز به نماد بانک پارسیان با افزایش ۲.۵۳ درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در فرابورس از آن نماد بانک گردشگری با افزایش ۵ درصد شد و کمترین رشد نیز به نماد بانک قرض الحسنه رسالت با افزایش ۰.۱۷ درصد رسید.

در روز جاری از میان ۱۷ بانک و موسسه فعال در بورس و فرابورس تهران، نماد ۱۴ بانک و موسسه اعتباری به رنگ سبز درآمد و نماد ۳ بانک و موسسه اعتباری قرمز پوش شد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای