شناسه خبر : 12373

اختصاصی چابک آنلاین؛

در میانه هفته، شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری دربازار بورس به نماد پست بانک ایران با کاهش ۴.۵۴ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به بانک تجارت بود که ۱.۲۸ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری دربازار فرا بورس به نماد بانک دی با کاهش ۰.۰۴ درصد اختصاص یافت.

بیشترین رشد قیمت سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بورس به نماد بانک خاورمیانه با افزایش ۵ درصداختصاص یافت و کمترین رشد نیز به نماد بانک پاسارگاد با افزایش ۱.۳۶ درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در فرابورس از آن نماد بانک سامان و موسسه اعتباری ملل با افزایش ۵ درصد شد و کمترین رشد نیز به نماد بانک سرمایه با افزایش ۲.۹۸ درصد رسید.

بانک های آینده، ایران زمین، قرض الحسنه رسالت و شهر امروز را بدون هیچ معامله ای به پایان رساندند.

در روز جاری از میان ۱۸ بانک و موسسه فعال در بورس و فرابورس تهران، نماد ۸ بانک و موسسه اعتباری به رنگ سبز درآمد و نماد ۶ بانک و موسسه اعتباری قرمز پوش شد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای