شناسه خبر : 12355

اختصاصی چابک آنلاین؛

در دومین روز هفته، معاملات بورس تهران شاهد رشد چشمگیر شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری دربازار بورس به نماد بانک پارسیان با کاهش ۴.۰۳ درصد اختصاص یافت.

بیشترین رشد قیمت سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بورس به نماد بانک کارآفرین با افزایش ۱۴.۲۹ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد نیز به نماد پست بانک ایران با افزایش ۰.۳۳ درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در فرابورس از آن نماد بانک دی وموسسه اعتباری ملل با افزایش ۵ درصد شد و کمترین رشد نیز به نماد بانک قرض الحسنه رسالت با افزایش ۰.۰۵ درصد رسید.

در روز جاری از میان ۱۸ بانک و موسسه فعال در بورس و فرابورس تهران، نماد ۱۷ بانک و موسسه اعتباری به رنگ سبز درآمد و نماد ۱ بانک و موسسه اعتباری قرمز پوش شد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای