شناسه خبر : 12336

اختصاصی چابک آنلاین؛

در اولین روز هفته، معاملات بورس تهران شاهد رشد چشمگیر شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری دربازار بورس به نماد بانک صادرات با کاهش ۳.۴۶ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به بانک اقتصادنوین بود که ۲.۳۸ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بورس به نماد پست بانک ایران با افزایش ۴.۹۵  درصداختصاص یافت و کمترین رشد نیز به نماد بانک سینا با افزایش ۱.۴۷ درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در فرابورس از آن نماد بانک های سرمایه، دی وموسسه اعتباری ملل با افزایش ۵ درصد شد و کمترین رشد نیز به نماد بانک قرض الحسنه رسالت با افزایش ۰.۰۲ درصد رسید.

در روز جاری از میان ۱۷ بانک و موسسه فعال در بورس و فرابورس تهران، نماد ۱۴ بانک و موسسه اعتباری به رنگ سبز درآمد و نماد۳ بانک و موسسه اعتباری قرمز پوش شد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای