شناسه خبر : 12314

اختصاصی چابک آنلاین؛

در آخرین روز کاری هفته، معاملات بورس تهران شاهد رشد شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری دربازار بورس به نماد بانک تجارت با کاهش ۴.۸۹ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به بانک پاسارگاد بود که ۳.۸۱ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بورس به نماد بانک سینا با افزایش ۴.۹۸ درصداختصاص یافت و کمترین رشد نیز به نماد بانک پارسیان با افزایش ۲.۷۱ درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در فرابورس از آن نماد بانک های گردشگری و دی با افزایش ۵ درصد شد و کمترین رشد نیز به نماد بانک ایران زمین با افزایش ۱.۲۹ درصد رسید.

حجم خرید وفروش بانک قرض الحسنه رسالت امروز یکسان بود.

در روز جاری از میان ۱۶ بانک و موسسه فعال در بورس و فرابورس تهران، نماد ۱۱ بانک و موسسه اعتباری به رنگ سبز درآمد و نماد ۴ بانک و موسسه اعتباری قرمز پوش شد

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای