شناسه خبر : 12296

اختصاصی چابک آنلاین؛

در چهارمین روز هفته، معاملات بورس تهران شاهد رشد شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری دربازار بورس به نماد بانک پاسارگاد با کاهش ۲.۲۴ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به بانک صادرات بود که ۱.۷۲ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بورس به نماد بانک سینا با افزایش ۴.۹۹ درصداختصاص یافت و کمترین رشد نیز به نماد بانک خاورمیانه با افزایش ۱.۴۸ درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در فرابورس از آن نماد بانک های دی و سامان با افزایش ۵ درصد شد و کمترین رشد نیز به نماد بانک شهر با افزایش ۲ درصد رسید.

در روز جاری از میان ۱۵ بانک و موسسه فعال در بورس و فرابورس تهران، نماد ۱۲ بانک و موسسه اعتباری به رنگ سبز درآمد و نماد ۳ بانک و موسسه اعتباری قرمز پوش شد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای