شناسه خبر : 12283

اختصاصی چابک آنلاین؛

در میانه هفته، معاملات بورس تهران شاهد کاهش شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری دربازار بورس به نماد بانک صادرات با کاهش ۴.۵۲ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به بانک خاورمیانه بود که ۰.۹۲ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری دربازار فرا بورس به نماد موسسه اعتباری ملل با کاهش ۳.۶۷ درصد اختصاص یافت.

بیشترین رشد قیمت سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بورس به نماد بانک پاسارگاد با افزایش ۸.۳۴ درصداختصاص یافت و کمترین رشد نیز به نماد بانک اقتصادنوین با افزایش ۳.۰۴ درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در فرابورس از آن نماد بانک دی با افزایش ۵ درصد شد و کمترین رشد نیز به نماد بانک سرمایه با افزایش ۱.۵۹ درصد رسید.

در روز جاری از میان ۱۶ بانک و موسسه فعال در بورس و فرابورس تهران، نماد ۱۰ بانک و موسسه اعتباری به رنگ سبز درآمد و نماد ۶ بانک و موسسه اعتباری قرمز پوش شد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای