شناسه خبر : 12261

اختصاصی چابک آنلاین؛

در دومین روز هفته، شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری دربازار بورس به نماد پست بانک ایران با کاهش ۴.۲۶ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به بانک تجارت بود که ۱.۱۳ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری دربازار فرا بورس به نماد موسسه اعتباری ملل با کاهش ۴.۴۱ درصد اختصاص یافت.

بیشترین رشد قیمت سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بورس به نماد بانک سینا با افزایش ۴.۸۸ درصداختصاص یافت و کمترین رشد نیز به نماد بانک صادرات ایران با افزایش ۰.۸۳ درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در فرابورس از آن نماد بانک سرمایه با افزایش ۵ درصد شد و کمترین رشد نیز به نماد بانک شهر با افزایش ۱.۹۹ درصد رسید.

در روز جاری از میان ۱۵ بانک و موسسه فعال در بورس و فرابورس تهران، نماد ۱۰ بانک و موسسه اعتباری به رنگ سبز درآمد و نماد ۵ بانک و موسسه اعتباری قرمز پوش شد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای