شناسه خبر : 12245

اختصاصی چابک آنلاین؛

در اولین روز هفته، شاهد رشد چشمگیر شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری دربازار بورس به نماد بانک پارسیان با کاهش ۳.۰۷ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به پست بانک ایران بود که ۰.۵۹ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری دربازار فرا بورس به نماد موسسه اعتباری ملل با کاهش ۲.۳۳ درصد اختصاص یافت.

بیشترین رشد قیمت سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بورس به نماد بانک سینا با افزایش ۴.۹۸ درصداختصاص یافت و کمترین رشد نیز به نماد بانک خاورمیانه با افزایش ۱.۲۵ درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در فرابورس از آن نماد بانک گردشگری با افزایش ۳۰.۴ درصد شد و کمترین رشد نیز به نماد بانک های ایران زمین و شهربا افزایش ۱.۹۹ درصد رسید.

در روز جاری از میان ۱۵ بانک و موسسه فعال در بورس و فرابورس تهران، نماد ۱۲ بانک و موسسه اعتباری به رنگ سبز درآمد و نماد ۳ بانک و موسسه اعتباری قرمز پوش شد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای