شناسه خبر : 12177

اختصاصی چابک آنلاین؛

در میانه هفته معاملات بورس و فرابورس تهران، شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری دربازار بورس به نماد بانک سینا با کاهش ۲.۹۶ درصد اختصاص یافت.

بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری دربازار فرا بورس به نماد بانک دی با کاهش ۱.۷۷ درصد اختصاص یافت.

بیشترین رشد قیمت سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بورس به نماد بانک خاورمیانه با افزایش ۱۴.۲۷ درصداختصاص یافت و کمترین رشد نیز به نماد پست بانک ایران با افزایش ۱.۴۱ درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در فرابورس از آن نماد   بانک سرمایه با افزایش ۵ درصد شد و کمترین رشد نیز به نماد بانک های ایران زمین و آینده با افزایش ۲ درصد رسید.

در روز جاری از میان ۱۰ بانک و موسسه فعال در بورس و فرابورس تهران، نماد  ۸ بانک و موسسه اعتباری به رنگ سبز درآمد و نماد ۲ بانک و موسسه اعتباری قرمز پوش شد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای